zajęcia z dnia 09.11.2019

Język polski
" Biblia - księga nad ksiegami".

Cele  ogólne lekcji:utrwalenie wiadomości dotyczących Biblii;rozwijanie umiejętności odbioru utworów literackich w szerokim kontekście interpretacyjnym - rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez zetknięcie z różnorodnymi tekstami kultury, środkami przekazu (literatura, malarstwo, rzeźba, film).
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no