zajęcia z dnia 10.03.2018

1. Zabawa na orientację w przestrzeni pt. Na prawą burtę.
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie15.
3. Powtórzenie dni tygodnia ich kolejności.
4. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.
5.Ćwiczenia w czytaniu.
6.Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j.
7. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J
8. Czytanie paradygmatów ja,jo,ju,ji,je,jy.
9. Czytanie wiersza A. Frączak pt. Mało kozia koza.
10. Praca plastyczna do wiersza A. Frączak.
11. Wiersz pt. Marcowy Humor oraz Marzec  Pawła Beręsewicza- odegranie w klasie scenki  do wybranych wierszy.
12. Film pt. W poszukiwaniu wiosny.

ZADANIE DOMOWE

Ćwiczenie w pisaniu liter przygotowanych przez nauczyciela w zeszycie.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no