zajęcia z dnia 10.03.2018

Temat: W marcu jak w garncu.
1.Przekazanie informacji o J.Bralczyku i A.Frączek – propagatorach języka ojczystego z wyjaśnieniem
niezrozumiałych wyrażeń. Quiz-prawda- fałsz – sprawdzenie słuchania ze zrozumieniem. Słuchanie
recytacji wierszy A. Frączek m.in. „Alfabet”, „Dziwny kot”, „Pan…Słoń?”, „Wróbel z papużką”.
Znaczenie poprawnej wymowy głosek.
2. lustracja do wiersza „Pan…Słoń” - wycinanka z gazety.
3. Zabawa ze śpiewem „Poszło dziewczę po ziele”.
4. Oznaki zbliżającej się wiosny na podstawie wiersza „Marzec” Z. Lorek oraz prezentacji
komputerowej– pierwsze kwiaty, powroty ptaków.
5. Co się dzieje w marcu? Wypowiedzi na temat marcowej pogody i sposobu ubierania się na
podstawie doświadczeń uczniów, ilustracji i wierszy Joanny Kulmowej „W marcu jak w garncu” , I.
Suchorzewskiej „W marcu” oraz Joanny M. Chmielewskiej „Marcowa cebulka”. Wyjaśnienie
znaczenia przysłowia.
6. Pisanie wyrazów i zdań po śladzie – utrwalanie poznanych liter i ich połączeń.
7. Prezentacja i omówienie tekstu piosenki „Marzec kucharz”. Wyklaskiwanie rytmu podanego przez
nauczyciela, próby śpiewania refrenu.
8. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ptaków powracających wiosną do Polski na podst. wiersza
„Rozmowa z bocianem” S. Karaszewskiego.
9. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów. Nauka pisania liter p, P na podstawie wyrazów
ptak, Paweł. Czytanie i przepisywanie sylab, wyrazów i zdań.
10. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych – kartka świąteczna z życzeniami – naklejanie
elementów.
11. Wprowadzenie litery n, N na podstawie wyrazów noc, Nuka. Pisanie liter po śladzie. Głośne
czytanie tekstu z nową literą. Nasi ulubieńcy-rozwiązywanie zagadek P. s.50

Praca domowa
a. Karty od n-la: puzzle „Zając” – pokolorować, rozciąć po śladzie i wkleić do zeszytu,
rysunek „W marcu jak w garncu” – pokolorować elementy pogody.
b. Czytać teksty podstawowe P. s. 38, 48, ćw. s. 90, 91, dla chętnych teksty w ćw. s. 95- 96
c. Uzupełnić brakujące ćw. s. 34 – 40 oraz ćw. 2 s. 42, ćw. s. 45-49
(dla chętnych pozostałe ćw. ze s. 42, 43, 44)

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no