zajęcia z dnia 10.03.2018

Temat: Czym się różni obraz od rzeźby?- poznajemy różne dzieła sztuki
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie piosenką
2. Oglądanie reprodukcji obrazów, fotografii, rzeźb.
- Wypowiedzi dzieci na temat obrazów, przedstawionych na nich postaci i sytuacji.
- Wypowiedzi na temat zaprezentowanych zdjęć.
- Oglądanie kamiennej rzeźby ze wszystkich stron, omawianie spostrzeżeń.
- Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy fotografią, obrazem i rzeźbą
3. „Rzeźbiarz i jego dzieło” - zabawa twórczo-ruchowa.
4. Czytanie książki Agnieszki Frączek- Psotny Franek, czyli czy książka to też sztuka?
5. Praca plastyczna- Psotny Franek- jako prezent dla gościa kolejnych zajęć
6. Poznanie E
7. Zabawy na placu przedszkolnymTemat: Czym się różni obraz od rzeźby?- poznajemy różne dzieła sztuki
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie piosenką
2. Oglądanie reprodukcji obrazów, fotografii, rzeźb.
- Wypowiedzi dzieci na temat obrazów, przedstawionych na nich postaci i sytuacji.
- Wypowiedzi na temat zaprezentowanych zdjęć.
- Oglądanie kamiennej rzeźby ze wszystkich stron, omawianie spostrzeżeń.
- Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy fotografią, obrazem i rzeźbą
3. „Rzeźbiarz i jego dzieło” - zabawa twórczo-ruchowa.
4. Czytanie książki Agnieszki Frączek- Psotny Franek, czyli czy książka to też sztuka?
5. Praca plastyczna- Psotny Franek- jako prezent dla gościa kolejnych zajęć
6. Poznanie E
7. Zabawy na placu przedszkolnymTemat: Czym się różni obraz od rzeźby?- poznajemy różne dzieła sztuki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie piosenką
2. Oglądanie reprodukcji obrazów, fotografii, rzeźb.
- Wypowiedzi dzieci na temat obrazów, przedstawionych na nich postaci i sytuacji.
- Wypowiedzi na temat zaprezentowanych zdjęć.
- Oglądanie kamiennej rzeźby ze wszystkich stron, omawianie spostrzeżeń.
- Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy fotografią, obrazem i rzeźbą
3. „Rzeźbiarz i jego dzieło” - zabawa twórczo-ruchowa.
4. Czytanie książki Agnieszki Frączek- Psotny Franek, czyli czy książka to też sztuka?
5. Praca plastyczna- Psotny Franek- jako prezent dla gościa kolejnych zajęć
6. Poznanie E
7. Zabawy na placu przedszkolnym

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no