zajęcia z dnia 10.03.2018

Historia

1) I wojna światowa na ziemiach polskich. podr. str. 170-174, 180-183

(formacje polskie walczące u boku państw centralnych i Rosji, akt 5 listopada, deklaracja wersalska, konferencja paryska) 

Zadanie domowe

1) W ramach przygotowania do sprawdzianu z działu I wojna światowa, przygotuj odpowiedzi do pytań 1-9 ze strony 186 w podręczniku. 

UWAGA!

 Na zajęciach po świętach -14.04 odbędzie się sprawdzian z działu I wojna światowa. Obowiązuje materiał ze stron 156 - 183 w podręczniku.


J. polski
1.C.d. wypowiedzi agumentacyjnej , dyskusji i formy pisemnej - rozprawki ...Teza to stwierdzenie ,  z którym się w pełni zgadzamy i będziemy to udowadniać arumentami , hipoteza to stwierdzenie , które budzi nasze wątpliwości ...podręcznik str.184 , 224 i 281
2.Utrwalanie wiedzy do testu - ortografia ,  gramatyka i  literatura polska ...
3. Gramatyka -przypomnienie zasad pisownii końcówek wyrazów   -ii ,ji ,i ...  podr.str.92
4.Pisarka i poetka dziecięca - Agnieszka Frączek . 
 Przepis na doskonały wiersz dla dzieci - mapa myśli - humor , rym  ,rytm ...
Rym -to zgodność brzmienia na końcu wersów utworu poetyckiego .
Rodzaje rymów :
-krzyżowy  a b a b
-parzysty  a a b b ( Michały 
-okalający  a b b a  
Poezja dla dorosłych - mapa myśli - miłość , gorycz , tęsknota  , uniesienie ...
Zadanie domowe :
- Dokończ zwrotki wierszy z rymem ( wklejone ksero w zeszycie ).
-Powtórz  wiedzę do testu .
- Wypisz  wiadomości do zeszytu (dział gramatyka )o podmiocie i orzeczeniu w zdaniu .

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no