Zajęcia z dnia 10.09.2016

Język polski
 
Tematy:
Ortograficzny tor przeszkód. Pisownia ó i u.
Jak zapisać rozmowę?
 
Praca domowa
Ćwiczenie 2 str. 19 w podręczniku.
Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zaznaczone ołówkiem na lekcji, rozdział:Pisownia wyrazów z ó i u.
 
Ćwiczyć głośne czytanie minimum 10 minut dziennie, np. "Akademię pana Kleksa"

Uwaga!

Ze względu na to, że dzieci mają różne wydania zeszytu ćwiczeń i w związku z tym różnią się one zawartością lub układem ćwiczeń, każde dziecko będzie miało zaznaczone ołówkiem w swoim zeszycie ćwiczeń te ćwiczenia, które są zadane do domu. Proszę rodziców o sprawdzanie tego i dopilnowanie, by praca domowa była odrobiona. Dziękuję!
 
Cele lekcji:
 
Poznanie zasad pisowni ó i u. Ćwiczenia utrwalające i doskonalące umiejętności  poprawnej pisowni pod względem ortograficznym. Wykorzystywanie wiedzy o: wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych.
Poznanie terminów: synonim, dialog, polilog, głoska, litera.
Zasady zapisywanie rozmowy, czyli dialogu.
Poprawne używanie myślnika i dwukropka w zapisie rozmowy.
 
 
 

Wiedza o Polsce

1. Cyfry rzymskie i arabskie.

2. Próby ustalenia skąd pochodzi moje rodowe nazwisko?

Co jest starsze – imię czy nazwisko?

Zadanie domowe:

1. Uzupełnij wklejoną do zeszytu tabelę zapisów miesięcy.

2. Spróbuj ustalić znaczenie swojego imienia. Zapisz w zeszycie.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no