Zajęcia z dnia 10.09.2016

WOP
 
Temat: Legiony Polskie we Włoszech.
 
Praca domowa
Ćwiczenia 3,4 str. 6, 7 w zeszycie ćwiczeń.
Ćwiczenia 5,6 str. 7 oraz 1,2,3 str. 8 dla chętnych, na ocenę celującą.
Cele lekcji:

Daty: 1789 r., 1795 r., 1797 r., 1807 r.

Postaci: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, książę Józef Poniatowski, Napoleon Bonaparte.

Zagadnienia: wybuch rewolucji francuskiej, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, napisanie „Mazurka Dąbrowskiego”, powstanie Księstwa Warszawskiego, polityka Napoleona Bonaparte.
 
 
 

Język polski

1. Dwudziestominutowe słuchanie – „Krzyżacy – audiobook”.

Gramatyka bez tajemnic. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.

2. Cykl „Cała szkoła czyta młodszym” - wiersze Jana Brzechwy.

3. 4. Jan Kochanowski – poeta i mistrz z Czarnolasu – twórczość, nowe gatunki: fraszka.

Treny napisane po śmierci ukochanej córki Urszuli ze szczególną uwagą na Tren VIII.

Zadanie  domowe:

Podręcznik strona 42, ćw. 7, 10.


 
Wiedza o Polsce
Hymn Polski, Hymn Szkoły. Polska i jej sąsiedzi, główne rzeki, miasta. Tworzenie z masy solnej flagi Polski i kształtu terytorium Polski z rzekami i zaznaczeniem miasta z którego pochodzę.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no