zajęcia z dnia 11.01.2020

Nowy rok i kosmiczna podróż z panem Astronomem.
1. Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pisownia wielką literą. Zapisywanie dat. Nazwy miesięcy. 12 życzeń od miesięcy dla babci i dziadka – słuchanie wiersza.
2. Praca plastyczna – wykonanie ozdobnego kalendarza dla babci i dziadka ze zwróceniem uwagi na pisownię wyrazów.
3. Spotkania z lekturą. Sprawdzenie znajomości lektury pt. „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej – konkurs między zespołami.
4. Co wiemy o Słońcu i planetach? Odczytywanie odpowiednich fragmentów książki i tekstów informacyjnych. Co zawdzięczamy Słońcu? Co wiemy o Księżycu? – czytanie i uzupełnianie kart pracy.
5. Słuchanie wiersza Natalii Usenko „Ziemia” i próby odpowiedzi na pytania do tekstu.
6. Układ Słoneczny – projekcja filmów. Nazwy planet i gwiazd, pisownia wielką literą. Wykorzystanie rymowanek do zapamiętania właściwej kolejności planet.
7. Zabawa ruchowa w planety. Ruch obrotowy i wirowy Ziemi i planet.
8. Przepisywanie zdań o obrotach Ziemi.
9. Sławni Polacy – Mikołaj Kopernik. Wypowiedzi na temat :”Komu zawdzięczamy wiedzę o Kosmosie?” Rozwiązanie krzyżówki. Wysłuchanie
piosenki o Mikołaju Koperniku. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej o odkryciu Kopernika .
10. Głośne czytanie fragmentu lektury o zabawach dzieci.
11. Pragnienia dzieci w dniu urodzin. Nazwy gwiazdozbiorów wchodzących w skład Zodiaku. Wymienianie zodiakalnych zwierząt. Szukanie swojego znaku.
12. Zabawy słowotwórcze – czytanie wierszyków o znakach Zodiaku, tworzenie i uzupełnianie rymów.
13. Uzupełnianie wyrazami tekstu o lekturze. Cechy charakterystyczne postaci – przymiotniki – karta pracy.
14. Piosenka o Układzie Słonecznym.
15. Stopniowanie przymiotników – uzupełnianie wyrazów i zdań – karta w zeszycie.
16. Kalendarz – nazwy miesięcy, ilość dni w roku i w poszczególnych miesiącach, tygodnie, rok przestępny, ważne daty, wykorzystanie kalendarza.
17. Słuchanie piosenki o planetach.

Praca domowa
Przepisz uzupełniony tekst ćw. 2 do zeszytu (kartka w zeszycie). Zapisz podane
wyrazy wg alfabetu: księżyc, orbita, planeta, astronom, Ziemia, Słońce.
Wykonaj ćw. s. 92-94 w Kartach cz. 1. Przynieś cz.2 podręcznika i ćwiczeń oraz
ćw. cz. 1


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no