zajęcia z dnia 11.01.2020

Język polski
Rozdanie i omówienie ocen prowadzenia zeszytów przedmiotowych za I półrocze .
Powtarzanie zdobytych wiadomości - I półrocze .
Pisownia wielką literą - podr.str. 71
Zapis w zeszycie - dział Gramatyka
Rozmowa o babci i dziadku w moim życiu ...
Przypomnienie o Dniu Babci i  Dniu Dziadka , 21 i 22 stycznia .
       5.Jak napisać LIST ? podr.str.29
           Główne zasady napisania listu - zapis w zeszycie .

Historia
Projekcja filmu ,, Kiedy słońce było bogiem ``. Powstawanie państwa polskiego .

Zadanie domowe :

Bardzo dziękuję wszystkim Uczniom za rzetelne prowadzenie notatek w zeszytach, BRAWO WY !!!

Napisz, według podanych wskazówek list do swojej Babci i Dziadka .Pamiętaj o pisowni zwrotów grzecznościowych, zawsze WIELKĄ LITERĄ !!!

Powtórz i utrwal dotychczasowe wiadomości z języka polskiego .
W sobotę  25 stycznia br. będziemy pisać sprawdzian z I półrocza .

Tematy do utrwalenia na sprawdzian podane poniżej …

Przypominam o oświadczeniu Rodziców i potwierdzenie w zeszycie jaką polską książkę czyta Państwa  dziecko … Jest to obowiązek każdego ucznia polskiej szkoły .

Do Rodziców :
Mili Państwo , proszę przemyśleć sprawę telefonów komórkowych, ja ze swojej strony sugeruję, że tylko podczas przerwy, po przerwie wszyscy odkładają telefony w jedno umówione miejsce . Proszę porozmawiać o tej zasadzie z dziećmi …, bardzo o to proszę .

Według obietnicy danej na początku roku, Uczniowie będą mogli korzystać z notatek w zeszytach ...w ten sposób dostrzegą przydatność  robienia notatek w zeszycie ...

Tematyka do sprawdzianu z języka polskiego :

wiersz to poezja , dział liryki
co to jest : strofa , wers zwrotka , podmiot liryczny , nastrój wiersza , uosobienie i ożywienie w wierszu …
skąd pochodzi nazwa m-ca , np.wrzesień , sierpień
tematyka ,, Katarynki `` autor , bohaterowie ..
,, Akademia pana Kleksa `` - autor , bohaterowie …
Gramatyka : Rzeczownik , przymiotnik , czasownik z bezokolicznikiem - na jakie pytania odpowiadają ?
Odmiana przez przypadki .
Znaczenie trudnych, poznanych wyrazów .

Mocno trzymam kciuki  i pozdrawiam , mirka

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no