zajęcia z dnia 11.01.2020

 Rozmowa na temat higieny osobistej. Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnienie sylabami luk w wyrazach. Rozmowa na temat zdrowia i jego roli w życiu człowieka. Czytanie ze zrozumieniem– łączenie początku zdania z odpowiednim zakończeniem. Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika. Wyszukiwanie w tekście wskazanych fragmentów. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z u. Rozmowa na temat przysłów związanych ze zdrowiem. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy Katar. Wyszukiwanie i czytanie par wyrazów, które się rymują. Odczytywanie wyrazów z plątaninek literowych. Pisownia wielkiej litery na początku zdania. Czytanie ze zrozumieniem nazw artykułów z apteki. Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku. Wypowiedzi na temat ciała na podstawie przeczytanego tekstu i wiadomości uczniów. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki literowej. Czytanie ze zrozumieniem  zdań opisujących części ciała. Rozmowa na temat oznaczeń znajdujących się w toaletach publicznych. Rozmowa na temat wysłuchanego fragmentu lektury Detektyw Pozytywka Grzegorza Kasdepke  – Zagadka dziewiąta, czyli uwaga na owoce! Uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami określającymi detektywa. Odczytywanie zakodowanej informacji. Podział rzeczowników na nazwy owoców i warzyw.
 

Praca domowa
Proszę nauczyć się czytać-Katar-podręcznik strona 6 i7.
Karty ćwiczeń strona 14 i 15 ćwiczenie 1,2,3,4

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no