Zajęcia z dnia 11.03.2017

Język polski
1. Romeo i Julia - od dramatu do spektaklu. 
Zadanie domowe:
Wyjaśnij słowa: milczek i raptus. 
Napisz krótką notatkę o Aleksandrze Fredro. 

Język polski

1. Adama Mickiewicz  ballada "Lilije".

Wiedza o Polsce:
1) Polacy pod okupacją. Powstanie warszawskie (podr. ss. 130-135)
(zagadnienia omówione na zajęciach: sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką; sposoby działania Polaków, mające na celu pokonanie wroga; pojęcia - okupacja, Polskie Państwo Podziemne; omówienie przyczyn, przebiegu i skutków powstania warszawskiego, próba dokonania oceny tego zrywu)

2)Holokaust - zagłada Żydów (podr. ss. 136-142)
(zagadnienia omówione na zajęciach: sytuacja polskich Żydów pod okupacją niemiecką; powstanie w getcie warszawskim; postawy Polaków wobec Holokaustu)

Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń: zad. 3,5, s.18 oraz zad. 1-4 s.19-20


Uwaga:
Na najbliższych zajęciach (25.03) odbędzie się krótki test, sprawdzający wiedzę z zakresu II wojny światowej.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no