zajęcia z dnia 11.05.2019

Rozmowa na temat kulturalnych żartów. Wprowadzenie liter ż, Ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską ż. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Tworzenie opowiadania twórczego z wykorzystaniem wyrazów z ż. Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter ż, Ż. . Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania dwuznaku rz. Nauka pisania rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy. Przeliczanie głosek i liter w wyrazach. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat ilustracji i tekstu zamieszczonego w podręczniku. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z dz. Nauka pisania dz, Dz na podstawie wyrazu dzbanek. Układanie obrazka z nalepek.

Praca domowa -proszę dokończyć pisanie strona 96

 

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no