zajęcia z dnia 11.05.2019

1.ZWIEDZAMY
Wysłuchanie opowiadania Ireny Landau " Zwiedzamy zabytki".
Rozmowa na temat opowiadania.
Odszukanie i wskazanie na zdjęciach zabytków Krakowa.
Gimnastyka oka i języka.
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
Oglądanie w grupach mapy zabytków Polski. Wyszukiwanie głównych miast i słynnych budowli.
Oglądanie w grupach albumu zdjęć KRAKÓW.
Zaznaczanie na mapie Polski stolicy Polski oraz najdłuższej rzeki polski Wisły.
Oglądanie pocztówek oraz fotografii przedstawiających zamki oraz inne  zabytki Polski.
Wykonanie pracy plastycznej "Zabytki Polski" z wykorzystaniem zdjęć i widokówek.
Zapoznanie z treścią polskich legend: „Historia żółtej ciżemki”, „O Wandzie, co Niemca nie chciała”.
 
2. NA TROPIE ZABYTKÓW
Swobodne wypowiedzi U. na temat pamiątek z przeszłości na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń.
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.
Zapoznanie z definicją zabytku.
Ćwiczenia w rozwijaniu zdań.
Zabawa ruchowa "Noc w muzeum".

3. DAWNIEJ I DZIŚ
Wypowiedzi U. na temat historii łódzkiej fabryki na podstawie tekstu i ilustracji.
Ulica Ciekawych Wyrazów – manufaktura.
Tworzenie nazw mieszkańców od nazw miejscowości.
Rozwiązywanie krzyżówki.
Uzupełnianie zdania hasłem z krzyżówki. Pisanie zdania z pamięci w zeszycie.
Dzielenie wyrazu manufaktura na sylaby. Układanie wyrazów z tych sylab.
Piszemy poprawnie. Pisownia małej litery w nazwach mieszkańców miast.

4. Pomniki przyrody
Rozmowa na temat pomników przyrody na podstawie tekstu "Pomniki przyrody" i wiersza Marcina Brykczyńskiego "Bartek".
Wyszukiwanie wyrazów opisujących pomnik przyrody - dąb Bartek.

PRACA DOMOWA:
Karty ćwiczeń, s.29, ćw.3; s.30, ćw.5; s.31,ćw. 6-8

Źródła:
Podręcznik cz.4, s.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Karty ćwiczeń s. 28,29,30,31,32,33,34
Album zdjęć KRAKÓW
Zamki w Polsce

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no