zajęcia z dnia 11.11.2017

Historia

1) Powstanie listopadowe

zagadnienia: przyczyny wybuchu powstania i jego przebieg, Piotr Wysocki, Józef Chłopicki;

2) Wielka Emigracja

zagadnienia: represje władz rosyjskich jako przyczyna emigracji, stronnictwa polityczne na emigracji - Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Hotel Lambert, Gromady Ludu Polskiego.

Zadanie domowe

1) ćw. 3 z zeszytu ćwiczeń str. 20

UWAGA!

25 listopada odbędzie się test. Obowiązujący zakres materiału  - od tematu "Po upadku Księstwa Warszawskiego" do "Wielka Emigracja"  - podręcznik str. 42-61.

Język polski
1.Ćwiczenia gramatyczne -przymiotnik a przysłówek , rola spójnika , rozwiązywanie ćwiczeń ...
2.3. Ostatnia część  ,,Balladyny `` audiobook ,
       życiorys Juliusza Słowackiego ,
       Rodzaj literacki : dramat 
       Gatunek literacki : tragedia 
       cechy dramatu  
      główna  analiza utworu - bratobójcza zbrodnia , żądza władzy , wina i kara ...
      główne postacie w utworze ....
Trudne wyrazy : didaskalia ( w utworach dramatycznych ) , kontrast , monolog , dialog ,  pantomima .
4.Rodzaje i gatunki literackie - liryka , epika i dramat .
Zadanie domowe :
1.Charakterystyka postaci : Balladyna i Alina ( krótkie zasady napisania charakterystyki dostaliście na ksero).
2.Ćwiczenia gramat. ( ksero ) rozwiązać i wkleić .
3.Czytanie 15 -20 minutwybranej książki ..  i notowanie wydarzeń .
4.Przeczytaj wiadomości  o Juliuszu Słowackim i ,,Balladynie `` str.22-33 podręcznik...

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no