Zajęcia z dnia 12.11.2016

Język polski
 
Tematy
 
Rzeczownik. Przypadek nie jest przypadkowy.
Jak opisać przedmiot?
 
Cele lekcji, uczeń:
  • utrwala wiadomości o odmiennych częściach mowy
  • utrwala wiadomości o rzeczowniku
  • poznaje przypadki, przez które rzeczownik się odmienia
  • rozpoznaje rodzaj rzeczownika i jego liczbę
  • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi
  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów
  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej
  • samodzielnie, zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi, redaguje poprawny i wyczerpujący opis przedmiotu, unikając powtarzania wyrazów

Praca domowa
 
Opisać ulubiony przedmiot.
Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń o rzeczowniku (zaznaczone na lekcji)
 
Przypominam o czytaniu "Akademii pana Kleksa".
 
Uczniowie biorący udział w jasełkach przyjeżdżają na kolejne zajęcia o godz. 9.00.

Historia

1.       Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 LISTOPADA – kształtowanie postaw patriotycznych. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no