zajęcia z dnia 13.01.2018

Historia

Tematy

Powtórzenie i systematyzacja wiadomości przed sprawdzianem nr 3.
I wojna światowa. Przyczyny i przebieg.

Poznaliśmy:
przyczyny wybuchu I wojny światowej
rodzaje broni zastosowane po raz pierwszy
obszary, na których toczyły się działania wojenne

Praca domowa
Ćwiczenia 1-4 w rozdziale " I wojna światowa" w zeszycie ćwiczeń.

J.polski

1. Pisownia zakończeń rzeczowników -i, -ii, -ji oraz cząstki -by z czasownikami (podręcznik str. 182-184)

2. Zaproszenie - doskonalenie techniki (podręcznik str. 190-191)

3. Radio naszych dziadków, rodziców i nasze. "Polskie radio w epoce przedsłuchawkowej" (podręcznik str. 204-206)

Zadanie domowe

Ćw. 1,2,3 str 90-91 w zeszycie ćwiczeń

Na podstawie przeczytanego na lekcji tekstu"Polskie radio w epoce przedsłuchawkowej" odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 5. z podręcznika str.206

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no