zajęcia z dnia 13.01.2018

Temat: Bohaterowie książek.
1. Pamiątki mamy i taty. Wypowiedzi na temat ilustracji w podręczniku i wysłuchanego tekstu.
Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską ą. Nauka pisania litery ą na podstawie
wyrazów wąsy, gąski. Zaznaczanie miejsc występowania głoski ą.
2. Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu książki Marii Kownackiej Plastusiowy pamiętnik. Udzielanie
odpowiedzi w formie zdań. Ustalenia znaczenia słowa pamiętnik. Wypowiedzi na temat ilustracji w
podręczniku i wysłuchanego tekstu. Porównywanie przyborów szkolnych dawnych i współczesnych
– opis różnic i podobieństw, łączenie w pary
3. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów. Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania litery ę na
podstawie wyrazów myję, idę. Uzupełnianie pól poznanymi literami. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.
4. Czego uczą nas baśnie? Słuchanie baśni Jaś i Małgosia z płyty oraz innej wersji czytanej przez
nauczyciela. Podobieństwa i różnice - porównanie. Wypowiedzi uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem emocji. Poczytanka „Księga bajek”. Czytam sam - doskonalenie umiejętności techniki
głośnego czytania.
5. Przepisywanie wyrazów i zdań ze zwróceniem uwagi na kształt i połączenia liter.
6. Utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.
7. W bibliotece - omówienie ilustracji w podręczniku, kto pracuje w bibliotece, jak należy się
zachowywać w bibliotece. Zanim powstała książka. Różne sposoby zapisywania informacji. Rodzaje
pisma i materiały piśmienne.
8. Przygotowania do nadania szkole imienia Marynarki Wojennej RP. Słuchanie wierszy o tematyce
marynistycznej. Figury geometryczne – rozpoznawanie. Marynarz na statku - praca plastyczna,
układanie i naklejanie wzorów z figur, dorysowywanie elementów.

Praca domowa
Uzupełnić w K. ćw. cz. 1. s.70 - 72 i 74 - 75 i w K.ćw. cz.2 s. 3 - 4
Teksty do czyt. K.s. 99
K.cz. 1 ćw.15 s. 88-89 (łączenie liter)- przynieść na zajęcia 3 lutego
Na zajęcia przynosimy Podręcznik cz.2 i Karty ćwiczeń cz.2


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no