zajęcia z dnia 13.01.2018

Historia

1. W zaborze pruskim i austriackim.

2. Rozwój gospodarczy ziem polskich. 

Zagadnienia: germanizacja i kulturkampf; antypolska polityka władz niemieckich - rugi pruskie, Komisja Kolonizacyjna, nowela osadnicza, ustawa kagańcowa, HAKATA; protest we Wrześni; Autonomia galicyjska; przemiany gospodarcze ziem zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego; przemiany społeczne na ziemiach polskich.

Obowiązuje materiał z podręcznika str. 126-136

Na zajęciach wykonano zadania w  zeszycie ćwiczeń: 1,2 str.56,  1-5 str. 58-59 

Zadanie domowe

ćw. 3 str. 57 zeszyt ćwiczeń

Na zajęciach 20 stycznia odbędzie się kartkówka. Obowiązuje materiał z rozdziału "Powstanie styczniowe" str. 112-125. W ramach przygotowania odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1-3 ze str. 121 oraz 1 str. 125 (podręcznik)

J. polski

1.Dyktando ortograficzne  oraz znaczenie trudnych wyrazów .
2.Ćwiczenia gramatyczne - kiedy pisać  -ą , - ę , -om , -on  , -en , -em 
     podręcznik str. 53- 54
3.4. Epoka romantyzmu - ,, Pan Tadeusz `` Adama Mickiewicza , projekcja pierwszej części filmu ...
Zadanie domowe :
-Opisz postać swojej Babci i Dziadka ( wg wzoru - ksero , formy wypowiedzi pisemnej ) , pamiętaj o pisowni zwrotów grzecznościowych , użyj bogatego słownictwa , opis  ma być szczegółowy , przypominam , obowiązuje poziom  gimnazjalny .......
-Wypisz odmienne  i nieodmienne części mowy (3 podstawowe , które omawialiśmy)  i na jakie pytania odpowiadają ? w dziale : gramatyka 
Bardzo proszę uczniów o przyniesienie napisanego opowiadania , 20 stycznia ostateczny termin !!! , ponieważ bez Waszych opowiadań nie możemy wybrać najciekawszego ...
W uzgodnieniu z uczniami  test semestralny napiszemy w lutym , uczniowie zgłaszali dużo nauki w norweskiej szkole ... 
Przypominam o obowiązku czytania  dowolnej książki....
Moja prośba jest wciąż aktualna , proszę Rodziców o utrwalanie wiedzy  z języka polskiego , to bardzo duże wsparcie .....

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no