zajęcia z dnia 13.01.2018

J. polski

1.Dyktando ortograficzne  oraz znaczenie trudnych wyrazów .
2.Ćwiczenia gramatyczne - kiedy pisać  -ą , - ę , -om , -on  , -en , -em 
     podręcznik str. 53- 54
3.4. Epoka romantyzmu - ,, Pan Tadeusz `` Adama Mickiewicza , projekcja pierwszej części filmu ...
Zadanie domowe :
-Opisz postać swojej Babci i Dziadka ( wg wzoru - ksero , formy wypowiedzi pisemnej ) , pamiętaj o pisowni zwrotów grzecznościowych , użyj bogatego słownictwa , opis  ma być szczegółowy , przypominam , obowiązuje poziom  gimnazjalny .......
-Wypisz odmienne  i nieodmienne części mowy (3 podstawowe , które omawialiśmy)  i na jakie pytania odpowiadają ? w dziale : gramatyka 
Bardzo proszę uczniów o przyniesienie napisanego opowiadania , 20 stycznia ostateczny termin !!! , ponieważ bez Waszych opowiadań nie możemy wybrać najciekawszego ...
W uzgodnieniu z uczniami  test semestralny napiszemy w lutym , uczniowie zgłaszali dużo nauki w norweskiej szkole ... 
Przypominam o obowiązku czytania  dowolnej książki....
Moja prośba jest wciąż aktualna , proszę Rodziców o utrwalanie wiedzy  z języka polskiego , to bardzo duże wsparcie .....

Historia
Temat - Wydarzenia marcowe w Polsce 1968 czII
-Omówienie przebiegu wydarzeń od Listopada 1967 do marca 1968 w Polsce
- Omówienie skutków 
 -Dyskusja z uczniami na temat wydarzeń z marca 1968
 
 
Zadanie 
 
- Opisać przyczyny i przebieg Praskiej wiosny 1968
 
Wybrani uczniowie mają przygotować krótkie noty biograficzne
 
Jakub Markulak - gen. Władysław Anders
Roksana Kowalewska - Danuta Siedzikówna
Oliwia Słowiak - Krystyna Krachelska
Aleksandra Madoń - Krystyna Skarbek

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no