zajęcia z dnia 14.04.2018

Język polski

Temat
Legenda o panu Twardowskim. 
Król Kazimierz Wielki w legendzie. 
Pisownia wyrazów wielką literą. 

Praca domowa
Dokończyć ćwiczenia z podręcznika z rozdziału "Pisownia wielką literą"

Historia
Temat:
Polska ostatnich Jagiellonów. 
Zadanie domowe:
Wypisz po kolei ostatnich Jagiellonów na tronie polskim zaczynając od Kazimierza Jagiellończyka kończąc na Annie Jagiellonce.
Napisz obszerną notatkę o królowej Bonie Sforza.

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no