zajęcia z dnia 14.04.2018

Temat: Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno!
1. Spotkanie z pacynką - Bratkiem. Słuchanie ze zrozumieniem „Bajki o narodzinach Bratka - poznajmy się” M.
Różyńskiej, I. Mańkowskiej. Analiza słuchowa wyrazów z głoską b. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu – pisanie w zeszycie
sylab z literami b, B, układanie i czytanie zdań z rozsypanki wyrazowej, uzupełnianie ćwiczeń s. 53-54.
2. Szukamy oznak wiosny - wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Otwarte oczy” oraz „Listu od Wiosny”.
Wyjaśnienie powiedzenia „mieć oczy i uszy szeroko otwarte”. Karta poszukiwacza oznak wiosny.
3. Słuchanie ze zrozumieniem wiersza W. Ostrowskiego „Witamy wiosnę”. Udzielanie odpowiedzi na pytania do
tekstu.
4. Pierwsze wiosenne kwiaty w wierszu S. Karaszewskiego „Zwiastuny wiosny” oraz na ilustracjach. Słuchanie wiersza
A. Frączek „Kiedy wiosną…”.
5.Prezentacja komputerowa „Wiosna na wsi”. Nazwy i odgłosy zwierząt hodowlanych, zajęcia ludzi, wiosenne kwiaty.
Kolorowanie krokusów.
6. Powroty ptaków na podstawie wiersza „Bociany” I. Suchorzewskiej oraz J. Kulmowej „Kulki i szkiełka”. Nazwy
ptaków wracających do Polski.
7. Opis bociana – czytanie wyrazów. Wycinanie elementów bociana po śladzie i naklejanie – praca plastyczna.
8. Naśladowanie ptasich głosów. Improwizacja ruchowa do piosenki „Kukułka”.
9. Rozwiązywanie zagadek na podstawie wiersza S. Karaszewskiego i ilustracji „Jakie zwierzęta budzą się wiosną z
zimowego snu?”
10. Nauka pisania liter g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Układanie
wyrazów z sylab. Podział wyrazów na głoski. Ćw. 3 s. 56, ćw. 4, 5, 6 s.57, ćw. 1, 2, 3 s. 58, ćw. 3,4 s. 59
11. Wiosenne zabawy podwórkowe na podstawie wiersza Danuty Wawiłow „Kałużyści”. Rozmowa na temat zasad,
jakich należy przestrzegać podczas zabaw. Wyjście na dwór - nauka nowej zabawy zespołowej.
12. Wysłuchanie opowiadania A. Grabowskiego „Chuda kucharka i chomik”. Nauka pisania dwuznaków ch, Ch na
podstawie wyrazów chata, choinka. Ćw. 3 s.64, ćw. 4-6 s.65, ćw. 1-2 s.66, ćw.3 s.67.
Praca domowa
Zaznacz spotkane oznaki wiosny w „Karcie poszukiwaczy pierwszych oznak wiosny” i przynieś kartę na kolejne
zajęcia.
Uzupełnij ćwiczenia ze s. 53-55, których nie zdążyłeś wykonać.
Wykonaj ćw.1,2,3 s.60, ćw. 4 s. 61, ćw. 6,7 s.62, ćw.6 s.68 oraz wpisane litery w zeszycie.
Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych s. 75.
Czytaj ćw. s. 92.
Na zajęcia 28 IV przynieść należy jeszcze same ćw. część 2 oraz następną część 3 (podręcznik i ćwiczenia).Temat: Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno!
1. Spotkanie z pacynką - Bratkiem. Słuchanie ze zrozumieniem „Bajki o narodzinach Bratka - poznajmy się” M.
Różyńskiej, I. Mańkowskiej. Analiza słuchowa wyrazów z głoską b. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu – pisanie w zeszycie
sylab z literami b, B, układanie i czytanie zdań z rozsypanki wyrazowej, uzupełnianie ćwiczeń s. 53-54.
2. Szukamy oznak wiosny - wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Otwarte oczy” oraz „Listu od Wiosny”.
Wyjaśnienie powiedzenia „mieć oczy i uszy szeroko otwarte”. Karta poszukiwacza oznak wiosny.
3. Słuchanie ze zrozumieniem wiersza W. Ostrowskiego „Witamy wiosnę”. Udzielanie odpowiedzi na pytania do
tekstu.
4. Pierwsze wiosenne kwiaty w wierszu S. Karaszewskiego „Zwiastuny wiosny” oraz na ilustracjach. Słuchanie wiersza
A. Frączek „Kiedy wiosną…”.
5.Prezentacja komputerowa „Wiosna na wsi”. Nazwy i odgłosy zwierząt hodowlanych, zajęcia ludzi, wiosenne kwiaty.
Kolorowanie krokusów.
6. Powroty ptaków na podstawie wiersza „Bociany” I. Suchorzewskiej oraz J. Kulmowej „Kulki i szkiełka”. Nazwy
ptaków wracających do Polski.
7. Opis bociana – czytanie wyrazów. Wycinanie elementów bociana po śladzie i naklejanie – praca plastyczna.
8. Naśladowanie ptasich głosów. Improwizacja ruchowa do piosenki „Kukułka”.
9. Rozwiązywanie zagadek na podstawie wiersza S. Karaszewskiego i ilustracji „Jakie zwierzęta budzą się wiosną z
zimowego snu?”
10. Nauka pisania liter g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Układanie
wyrazów z sylab. Podział wyrazów na głoski. Ćw. 3 s. 56, ćw. 4, 5, 6 s.57, ćw. 1, 2, 3 s. 58, ćw. 3,4 s. 59
11. Wiosenne zabawy podwórkowe na podstawie wiersza Danuty Wawiłow „Kałużyści”. Rozmowa na temat zasad,
jakich należy przestrzegać podczas zabaw. Wyjście na dwór - nauka nowej zabawy zespołowej.
12. Wysłuchanie opowiadania A. Grabowskiego „Chuda kucharka i chomik”. Nauka pisania dwuznaków ch, Ch na
podstawie wyrazów chata, choinka. Ćw. 3 s.64, ćw. 4-6 s.65, ćw. 1-2 s.66, ćw.3 s.67.
Praca domowa
Zaznacz spotkane oznaki wiosny w „Karcie poszukiwaczy pierwszych oznak wiosny” i przynieś kartę na kolejne
zajęcia.
Uzupełnij ćwiczenia ze s. 53-55, których nie zdążyłeś wykonać.
Wykonaj ćw.1,2,3 s.60, ćw. 4 s. 61, ćw. 6,7 s.62, ćw.6 s.68 oraz wpisane litery w zeszycie.
Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych s. 75.
Czytaj ćw. s. 92.
Na zajęcia 28 IV przynieść należy jeszcze same ćw. część 2 oraz następną część 3 (podręcznik i ćwiczenia).Temat: Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno!

1. Spotkanie z pacynką - Bratkiem. Słuchanie ze zrozumieniem „Bajki o narodzinach Bratka - poznajmy się” M.
Różyńskiej, I. Mańkowskiej. Analiza słuchowa wyrazów z głoską b. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu – pisanie w zeszycie
sylab z literami b, B, układanie i czytanie zdań z rozsypanki wyrazowej, uzupełnianie ćwiczeń s. 53-54.
2. Szukamy oznak wiosny - wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Otwarte oczy” oraz „Listu od Wiosny”.
Wyjaśnienie powiedzenia „mieć oczy i uszy szeroko otwarte”. Karta poszukiwacza oznak wiosny.
3. Słuchanie ze zrozumieniem wiersza W. Ostrowskiego „Witamy wiosnę”. Udzielanie odpowiedzi na pytania do
tekstu.
4. Pierwsze wiosenne kwiaty w wierszu S. Karaszewskiego „Zwiastuny wiosny” oraz na ilustracjach. Słuchanie wiersza
A. Frączek „Kiedy wiosną…”.
5.Prezentacja komputerowa „Wiosna na wsi”. Nazwy i odgłosy zwierząt hodowlanych, zajęcia ludzi, wiosenne kwiaty.
Kolorowanie krokusów.
6. Powroty ptaków na podstawie wiersza „Bociany” I. Suchorzewskiej oraz J. Kulmowej „Kulki i szkiełka”. Nazwy
ptaków wracających do Polski.
7. Opis bociana – czytanie wyrazów. Wycinanie elementów bociana po śladzie i naklejanie – praca plastyczna.
8. Naśladowanie ptasich głosów. Improwizacja ruchowa do piosenki „Kukułka”.
9. Rozwiązywanie zagadek na podstawie wiersza S. Karaszewskiego i ilustracji „Jakie zwierzęta budzą się wiosną z
zimowego snu?”
10. Nauka pisania liter g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Układanie
wyrazów z sylab. Podział wyrazów na głoski. Ćw. 3 s. 56, ćw. 4, 5, 6 s.57, ćw. 1, 2, 3 s. 58, ćw. 3,4 s. 59
11. Wiosenne zabawy podwórkowe na podstawie wiersza Danuty Wawiłow „Kałużyści”. Rozmowa na temat zasad,
jakich należy przestrzegać podczas zabaw. Wyjście na dwór - nauka nowej zabawy zespołowej.
12. Wysłuchanie opowiadania A. Grabowskiego „Chuda kucharka i chomik”. Nauka pisania dwuznaków ch, Ch na
podstawie wyrazów chata, choinka. Ćw. 3 s.64, ćw. 4-6 s.65, ćw. 1-2 s.66, ćw.3 s.67.

Praca domowa
Zaznacz spotkane oznaki wiosny w „Karcie poszukiwaczy pierwszych oznak wiosny” i przynieś kartę na kolejne
zajęcia.
Uzupełnij ćwiczenia ze s. 53-55, których nie zdążyłeś wykonać.
Wykonaj ćw.1,2,3 s.60, ćw. 4 s. 61, ćw. 6,7 s.62, ćw.6 s.68 oraz wpisane litery w zeszycie.
Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych s. 75.
Czytaj ćw. s. 92.
Na zajęcia 28 IV przynieść należy jeszcze same ćw. część 2 oraz następną część 3 (podręcznik i ćwiczenia).

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no