zajęcia z dnia 14.04.2018

Dbamy o poprawną polszczyznę.Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami.Rozmowa na temat poprawnej polszczyzny.Zapoznanie się z treścią opowiadania G.Kasdepke Poszedłem czy poszłem?Praktyczne stosowanie zmiany czasowników z rodzaju żeńskiego na rodzaj męski i odwrotnie.

Praca domowa
Proszę nauczyć się czytać-Pobudka-podręcznik strona 31
Dla chętnych strona 29.Przeczytaj zagadki,patrząc na ich odbicie w lusterku i je rozwiąż.
Karty ćwiczeń
Ćwiczenie 3 strona 15
Ćwiczenie 1,2,3,4,5,6 strona 46 i 47 

 

 
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no