zajęcia z dnia 14.04.2018

Historia

Temat - - Witold Pilecki, spektakl, teatr telewizji " Śmierć rotmistrza Pileckiego”

Na przyszłe zajęcia bardzo proszę o powtórzenie materiału
 
1.Stalinizacja 
 
PKWN
Jałta 
Nacjonalizacja przemysłu
Powstanie PZPR
Aparat terorru
 
2.Wydarzenia październikowe 1956
 
W Poznaniu 
Na Węgrzech
 
3.Marzec 68
Wydarzenia w Polsce i w Czechosłowacji
 
4. Przypomnieć sobie postacie- Józef Stalin, Józef Światło, Bolesław Bierut, Władysław Gomółka, Ryszard Siwiec, Nikita Chruszczow.
 
Nauczyć się skrótów i potrafić je odczytać- PZPR, PKWN, MO, ORMO, UBP, AK,WIN, NSZ
 
Język polski
1. 2. Test sprawdzający wiedzę .
3. C. d. rymów na podstawie wierszy dla dzieci z rymami aabb , abab , abba .
4. ,, Pan Tadeusz `` ciąg dalszy ekranizacji  , rozmowa o  ówczesnej sytuacji politycznej Polski , o tradycjach polskich ujętych w utworze .
Zadanie domowe : 
 
Opracuj życiorys Henryka Sienkiewicza ( najważniejsze fakty z życia )  oraz główną problematykę utworu  ,   kim był  i  jakie znaczenie dla Polaków miał Napoleon Bonaparte , główni bohaterowie utworu , nazwa  opisywanego dworu  . 
 
Samodzielnie wybierz formę pracy domowej : mile widziana jest forma elektroniczna - prezentacja ( wówczas  proszę przesyłać na mój adres e-mailowy ) lub pisemnie w zeszycie .
 
Dziękuję za miłe zaskoczenie  , okazało się , że większość z Was   przeczytała lub obejrzała ,, Krzyżaków ``  Henryka Sienkiewicza ....
Na następnych zajęciach omówimy pokrótce ten temat . 
Pisałam już , że nieobecność ucznia na lekcjach nie zwalnia go z obowiązku przyswojenia  bieżącego tematu , łącznie z odrobieniem zadania domowego .

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no