zajęcia z dnia 14.04.2018

KLASA I B
 1.Cyrkowe zagadki.
2. Wyrażane opinii na temat cyrku na podstawie tekstu, ilustracji i doświadczeń Ucziów. 
3. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.
4. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską c .
5. Ćwiczenia grafomotoryczne.
6.  Nauka pisania liter c, C na podstawie wyrazów cyrk, Cyryl.
7.Wysłuchanie wiersza J.Tuwima LOKOMOTYWA.
8. Czytanie paradygmatów ca,co,cu,ci,ce,cy.
9. Zegary – ich rodzaje, rozmowa kierowana pytaniami na podstawie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Zegar.
10.Rozpoznawanie dźwięków zegara.
11.Zegar – miernik czasu.
12.Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską z.
13.Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania  liter z, Z.
14.Nauka pisania liter z, Z na podstawie wyrazów zegar, Zenek.
15.  Czytanie paradygmatów za,zo,zu,zi,ze,zy.
ZADANIA DOMOWE
 
KARTY PRACY NR 2 STR 13 CAŁA.
KATY PRACY NR 3 STR 4,5,7.

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no