zajęcia z dnia 14.09.2019

Wędrówki po Polsce
1.       Czym możemy podróżować po Polsce? Rozmowa o środkach lokomocji służących do podróżowania.
2.       Rower i jego budowa. Zasady bezpieczeństwa, znaki drogowe. P. s. 8 – 9, K. ćw. s.10
3.       Co to jest kondycja i jak o nią dbać? Głośne czytanie rymowanki. Uzupełnianie zdań wyrazami. K. ćw. s. 25 Ćwiczenia w czytaniu sylabami, wyrazami i zdaniami, z właściwą intonacją wiersza Pawła Beręsewicza „Wyścig w workach”. Rola wykrzyknika.  P. s. 26
4.       Gimnastyka oka i języka – czytanie wyliczanki Danuty Wawiłow „Dziwny pies”. P. s. 27
5.       Ćwiczenia w pisaniu - przepisywanie zdań z ch i h, ó.
6.       Wysłuchanie fragmentów książki „Jak polska Pyza wędrowała” Hanny Januszewskiej. Rozmowa o przygodach Pyzy. Piękno ojczystego krajobrazu, uroki ziemi, jej przeszłość, kultura i zwyczaje.
7.       Projekcja filmu animowanego z serii „Wędrówki Pyzy” pt. „Na zbójeckich dróżkach”. Krajobraz górski, jego roślinność i zwierzęta. https://www.youtube.com/watch?v=h5ePZA5QNVM
8.    Nazwy polskich miast zwiedzonych przez bohaterkę książki. Odczytywanie z mapy, uzupełnianie nazw. Ustalenie i zapisywanie w kolejności alfabetycznej nazw miast. Pisownia wielką literą. Kolory na mapie. Kierunki świata główne i pośrednie. Uzupełnianie zdań w karcie pracy od n-la.
9.    Zapoznanie z piosenką „Krakowiaczek jeden”. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów.
10.   Zamiana rzeczowników w liczbie pojedynczej na mnogą i odwrotnie.   Przymiotniki jako cechy rzeczowników, rodzaje rzeczowników – ćwiczenia ustne i pisemne.
11.   Praca plastyczna – Portret Pyzy. Strój łowicki. Technika mieszana – rysowanie, wyklejanie.
12.   Ćwiczenia ortograficzne – wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym, zmiękczenia dź i dzi.
13.   Układanie i pisanie zdania w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Właściwe formy czasowników.
14.   Polskie tańce i pląsy. Nauka krakowiaka. Opis stroju krakowskiego. Próba z klasą III b.
15.   Polskie legendy. Wysłuchanie legendy Marty Berowskiej „O śpiących rycerzach w Tatrach”.

Praca domowa
Ćw. 1 s. 30
Przeczytać komiks „O śpiących rycerzach w Tatrach” P. cz. 1 kl. III s. 28-29 i uzupełnić ćwiczenia w Kartach ćw. cz. 1  „Nowi Tropiciele” kl. 3 s. 20-21
Wpisać w karcie od nauczyciela sąsiadów Polski.
Nauczyć się przynajmniej dwóch pierwszych zwrotek piosenki wklejonej do zeszytu „Krakowiaczek jeden”.
Na zajęcia przynieść jeszcze ćwiczenia cz. 5 z kl. II i ćwiczenie 1 z kl. 3

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no