zajęcia z dnia 14.09.2019

1. Praca grupowa pt. Piękna Nasza Polska cała - praca plastyczna.
2. Swobodne wypowiedzi U. na temat map ukierunkowane pytaniami N. na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń.
3. Mapa fizyczna Polski.
4. Legenda mapy.
5. Praktyczne określanie kierunków świata.
6. Wyznaczanie kierunków świata za pomocą Słońca i obserwacji przyrody.
7. Orientacja w przestrzeni.
8. Kierunki główne i pośrednie.
9. Odczytywanie informacji z mapy.
10. Ustalenie prawdziwego celu zachowania Kacpra – bohatera opowiadania Grzegorza Kasdepkego.
11. Wyszukiwanie dwuznaków we fragmencie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Koledzy.
12. Piszemy poprawnie – ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó wymiennym.
13. Próba tańców przed występami  z okazji rocznicy szkoły.

ZADANIE DOMOWE

KARTY ĆWICZEŃ 3 CZ.1
Zad.2,3 str. 8
Zad. 1,3,6 str.12 i 13

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no