zajęcia z dnia 14.09.2019

Język polski
1.2. Krótkie powtórzenie o budowie wiersza .
       Wyjaśnienie nazwy miesiąca - wrzesień .
Gramatyka :
Głoska , litera i sylaba .
Zdania  : oznajmujące , pytające i rozkazujące .
3.4. Gramatyka :
        Znaki interpunkcyjne na końcu zdania .
        Przenoszenie wyrazu .

Zadanie domowe :
Napisz po 3 zdania ( po trzy zdania ) - oznajmujące , pytające i rozkazujące w zeszycie , dział Gramatyka .
Zeszyt ucznia został podzielony na trzy działy :- treść literacka i ogólna , -gramatyka i -trudne wyrazy .  Proszę przeglądać notatki w zeszycie , w razie potrzeby pomóc dziecku uzupełniać braki …
Bardzo Państwa proszę o pomoc w utrwalaniu wiedzy dzieci , a przyniesie to wiele korzyści … W szkole jest to tylko 8 godzin nauki języka polskiego w miesiącu …
W listopadzie będziemy omawiać ,, Akademię Pana Kleksa `` - są  jeszcze  egzemplarze w naszej szkolnej bibliotece , zapraszam .
Bardzo również proszę o klej i  nożyczki  w piórniku , będziemy często z nich korzystać .

Historia
1.2. Co jest starsze : imię czy nazwisko ? podr. str.22

Zadanie domowe :
Spróbuj ustalić znaczenie swojego imienia -zapisz w zeszycie .

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no