zajęcia z dnia 14.09.2019

j. polski
Czy “myśli nieuczesane” są lekkie jak piórka? O aforyzmach Stanisława Jerzego Leca i fraszkach Jana sztaudyngera. (podręcznik s. 29-30)
cele lekcji:
wyjaśnienie znaczenia aforyzmów Stanisława Jerzego Leca
interpretacja tytułu zbioru
wskazanie prawd życiowych zawartych we fraszkach Jana Sztaudyngera
omówienie przynależności gatunkowej utworów Jana Sztaudyngera
wskazanie paradoksów we fraszkach Jana Sztaudyngera
umiejętność odniesienia uniwersalnych prawd zawartych w aforyzmach i fraszkach do swojego doświadczenia

Jak mówić skutecznie i uczciwie, aby osiągnąć zamierzony cel? O cechach wypowiedzi perswazyjnej. (podręcznik s. 31-35)
cele lekcji:
określenie cech wypowiedzi perswazyjnej
wskazanie  w podanych tekstach apelu, sugestii i uzasadnienia
komponowanie wypowiedzi perswazyjnej  na zadany temat
określenie  faz negocjacji
analiza haseł reklamowych pod kątem adresata
charakterystyka  sposobów manipulacji
określenie, czym jest  etyka słowa
wskazanie wypowiedzi operujących manipulacją
analiza wybranych tekstów pod kątem zabiegów manipulacyjnych

Zadanie domowe
Ćwiczenie 8 na załączonej kartce - Napisz wypowiedź perswazyjną, która będzie dotyczyła problemu przedstawionego na plakacie.

Historia
Ziemie polskie pod okupacjami
podział ziem polskich przez okupantów w roku 1939
wcielenie części ziem polskich do Trzeciej Rzeszy
powstanie Generalnego Gubernatorstwa
ziemie zajęte przez Związek Radziecki przed i po 1941 r.
sytuacja Polaków na poszczególnych terenach-represje 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no