zajęcia z dnia 30.11.2019

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wyglądu pracowni artysty malarza na podstawie tekstu. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską l. Nauka pisania liter L,l na podstawie wyrazów lalka, Lena.
Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską ł. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter ł, Ł. Nauka pisania liter ł, Ł.
Wielozdaniowe wypowiedzi na temat spektaklu kukiełkowego na podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską y. Nauka pisania litery y.

Praca w domu:
zadanie 1,2 s. 20
zadanie 4 s. 21
zadanie 1 s. 26
zadanie 1 s.30

Proszę aby uczniowie na dzień 14 grudnia przyszli ubrani na galowo i umieli powiedzieć z pamięci swoje wierszyki.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no