zajęcia z dnia 15.02.2020

Rozmowa na temat treści wierszy Danuty Wawiłow Król, Kur­ka Złotopiórka. Wykonanie portretu króla na podstawie informacji zawartych w wierszu. Uzupełnianie obrazków nalepkami zgodnie z treścią zdania – wyrazy dźwiękonaśladowcze. Przesuwanie się po polach wskazanych przez sekwencje strzałek. Ułożenie zdania z wyrazów znajdujących się na polach. Dopisywanie rzeczowników do podanych nazw czynności zgodnie z treścią wiersza Kurka Zło­topiórka. Wyszukiwanie wskazanych przez nauczyciela fragmentów bajki Szew­czyk Dratewka Marcina Przewoźniaka. Wskazywanie przymiotników jako cech określających głównego bohatera. Wysłuchanie tekstu Raz przegrana, raz wygrana z cyklu „Listy od Hani i Henia” i rozmowa na temat porażki i sukcesu. Wypowiedzi U. na temat gier rodziców i dziadków. Układanie i zapisywanie nazw gier z rozsypanki literowej. Rozpoznawanie czasowników w labiryncie. Tworzenie rodziny wyrazu król i zapisywanie wyrazów. Kończenie zdań na temat emocji towarzyszących zwy­cięzcom  i przegranym. Odszyfrowanie i zapisanie zdania napisanego wspak. Roz­poznawanie i nazywanie emocji ludzi przedstawionych na zdjęciach.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać -Kurka Złotopiórka – podręcznik strona 43

Karty ćwiczeń  strona 53 ćwiczenie 3,4,5,strona 57 ćwiczenie 6.Wklej wycięte obrazki do zeszytu i je podpisz.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no