zajęcia z dnia 15.02.2020

 1. Porządkowanie nalepek z fragmentami streszczenia rozdziału Zły sen z książki Wojciecha Widłaka Pan Kuleczka.

 2.  Odpowiadanie na pytania: „Czy tekst streszczenia zachęcił cię do przeczytana tekstu opowiadania Zły sen? Dlaczego?”.

 3. Uważne wysłuchanie fragmentów lektury Marii Krüger Karolcia.

 4. Udzielanie odpowiedzi na pytania do wysłuchanych fragmentów lektury.

 5. Uzupełnianie metryczki lektury.

 6. Samodzielne redagowanie opisu głównej bohaterki lektury.

 7. Słuchanie fragmentów lektury Marii Krüger Karolcia.

 8. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wysłuchanego fragmentu lektury.

 9. Twórcze opowiadanie dalszych przygód niewidzialnych dziecI.

 10. Rozpoznawanie i stopniowanie przymiotników.

 11. Uważne wysłuchanie tekstu Marcina Brykczyńskiego Głuchy telefon  oraz zabawa kto pierwszy w kolejce.

 12. Tropimy gramatykę – wprowadzenie pojęcia bezokolicznik.

 13. Dopisywanie do podanych form czasownika odpowiednich bezokoliczników.

 14. Wysłuchanie tekstu Niesamowity Wiktor z cyklu „Listy od Hani i Henia”.

 15. Opowiadanie o przygodzie Henia i jego kolegi Wiktora.

 16. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.

 17. Wypowiedzi U. na temat sposobów porozumiewania się osób niesłyszących.

 18. Formułowanie wypowiedzi pisemnej na podany temat.

 19. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrażeń: alfabet palcowy (daktylografia), język migowy.

 20. Tropimy gramatykę – przysłówek.

 21. Wskazywanie przysłówków i przymiotników.

 22. Stopniowanie przysłówków.

 23. Tropimy ortografię – czytanie wierszyków ortograficznych Marcina Brykczyńskiego utrwalających pisownię wyrazów z rz

 24. Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym, po spółgłoskach i w nazwach zawodów zakończonych na -arz, -erz .

 25. Uzupełnianie brakujących liter w tekście zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no