zajęcia z dnia 15.09.2018

Język polski

Matczyna miłość zaklęta w naturze. Mit o Demeter i Korze.
Na jaką karę bogowie skazali Syzyfa?
Związki frazeologiczne: syzyfowa praca, narcyzm.
Czym się różnią zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych.
Przypomnienie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu.

Zadanie domowe:
Skąd się wzięły nazwy planet? Wybierz jedną planetę i opisz pochodzenie jej nazwy. Możesz odwołać się do mitów greckich. Pracę można wykonać na komputerze.
Dla chętnych: wykonaj prezentację PowerPoint o pochodzeniu nazw planet.

Historia

Mieszko I Chrzest Polski

Praca domowa: zeszyt ćw. str 90-91.
Uczniowie, którzy nie posiadają zeszytu ćwiczeń otrzymali xero tych stron.


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no