zajęcia z dnia 15.09.2018

Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji. Analiza i synteza głosko­wa i sylabowa wyrazów z a. Zabawy grafomotoryczne z literą a. Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek. Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji. Ćwiczenia w pisaniu po śladzie. Utrwalenie  pisania  liter a, o. Nauka pisa­nia liter m, M

Praca domowa
Proszę napisać litery w zeszycie.
Karty ćwiczeń -strona 32,33-ćwiczenie 1,2,3,4,5
Strona 34 ćwiczenie 2,3
Strona 35 ćwiczenie 4,5

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no