zajęcia z dnia 15.09.2018

Temat: Bezpieczne zabawy.
1.   Zabawy integrujące zespół klasowy „Miłe słowa”.
2.   Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Żaba”. Rozmowa na temat wiersza, rad udzielanych przez lekarza, nazw lekarzy.
3.   Wprowadzenie liter ż, Ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta. Rozmowa kierowana na temat środowiska życia żab, ich znaczenia w przyrodzie, ochrona ropuch w Polsce.
4.   Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską ż.
5.   Czytanie tekstu z podręcznika.
6.   Pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań.
7.   Słuchanie bajki A. Grabowskiego „Żaba, żółw i żyrafa”. Nazwy zwierząt z literą ż.
8.   Praca plastyczna – żaba – origami.
9.   Głośne czytanie zdań ze zrozumieniem.
10.  Zabawy na dworze – „Murarz”.
11.  Nauka piosenki „Była sobie żabka mała”, inscenizacja ruchowa piosenki.
12.  Wprowadzenie liter rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy. Pisanie wg wzoru sylab, wyrazów i zdań. Liczenie głosek, liter  i sylab w wyrazach.
13. Żartujemy - zabawa słowno-ruchowa „Świat na opak”.
14.  Cechy strażaka, nazwy służb ratunkowych, pojazdy uprzywilejowane, pomoc w nagłych wypadkach, numery telefonów.
15.  Wóz strażacki – wypełnianie konturów, wycinanie po śladzie, praca techniczna.
16.  Słuchanie nagrania baśni „Śpiąca królewna” – bezpieczne i niebezpieczne zabawy.

Praca domowa
Podana w mailu do rodziców.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no