zajęcia z dnia 15.09.2018

1. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka Prima aprilis.

2. Rozmowa na temat kulturalnych żartów.

3. Wprowadzenie liter ż, Ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta.

4 .Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską ż .

5. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

6. Tworzenie opowiadania twórczego z wykorzystaniem wyrazów z ż.

7. Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter ż, Ż.

8. Rozmowa na temat pracy strażaka na podstawie wysłuchanego tekstu.

9. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

10. Pisanie po śladzie.

11. Uzupełnianie liter w wyrazach.

12. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wysłuchanej lektury – Czesław Janczarski, Jak  

     Wojtek został strażakiem.

13. Uzupełnianie zdania wyrazami określającymi cechy strażaka.

14. Odczytywanie i zapisywanie wyrazów z plątaninki sylabowej.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no