zajęcia z dnia 15.09.2018

Język polski

1.2. C.d. II wojny światowej :
Getto Warszawskie 
Powstanie Warszawskie
      3 .Utrwalanie trudnych wyrazów .
       4. Film R. Glińskiego ,, Kamienie na szaniec ` 55 min. - polski dramat wojenny  , nasza lektura .

Zadanie domowe :
Wypisz co to jest patriotyzm ?  w dziale : trudne wyrazy

Historia
Przebieg działań wojennych
zagadnienia: walki poza Europą; przystąpienie Japonii do wojny; początek Wielkiej Koalicji; konferencja w Teheranie; ład jałtański;
obowiązuje materiał ze stron 32-47 podręcznika
Polacy podczas II wojny światowej. Dwie okupacje
zagadnienia: podział ziem polskich; okupacja niemiecka; okupacja sowiecka;
obowiązuje materiał ze stron 52-59 podręcznika

Zadanie domowe
Ćw.3,4 s. 25 w zeszycie ćwiczeń

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no