zajęcia z dnia 15.12.2018

Język polski

  1. Czy róża w “Małym Księciu” jest tylko różą?

zagadnienia: streszczenie zamieszczonego w podręczniku fragmentu utworu; charakterystyka postaci; praca z tekstem; definicja sentencji;

  1. Pisownia wyrazów z ą i ę - przypomnienie zasad

Na zajęciach wykonano ćwiczenia 1,2,3,4,5,7 podręcznik s.54

Zadanie domowe

Ćw. 2,3,4,5, ss. 70-71 w zeszycie ćwiczeń

Historia

  1. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie

  • Legiony Polskie we Włoszech, powstanie hymnu Polski, udział Polaków w wojnach napoleońskich

  • Kongres Wiedeński i jego skutki dla Polski

  • podział ziem polskich, powstanie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Wolnego Miasta Krakowa

  • sytuacja gospodarcza w zaborach pruskim i austriackim

Zad. dom.

zeszyt ćwiczeń s. 16 ćw. 1, 3, 4 c

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no