zajęcia z dnia 16.02.2019

Wypowiedzi na temat zimowej pogody i stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń uczniów. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską b. Czytanie tekstów na różnych poziomach. Nauka pisania liter b, B na podstawie wyrazów buty, Bolek. Ćwiczenia w czyta­niu i przepisywaniu tekstu z literami b, B. Gry planszowe jako sposób spędzania zimowych wieczorów. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat gier na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń uczniów. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­ską g. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Pisanie po śladzie i ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa. . Analiza i synteza wyrazów z ch. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Nauka pisania dwu­znaków ch, Ch na podstawie wyrazów choinka, Chaber. Wprowadzenie pojęcia dwuznak.

Praca domowa
Proszę nauczyć się czytać -karty ćwiczeń strona 97 literka G. Karty ćwiczeń -ćwiczenie 22,23 strona 87,ćwiczenie 24,25,26 strona 88 (dla chętnych można uzupełnić pozostałe ćwiczenia w drugiej części).
Na następne zajęcia proszę przynieść drugą i trzecią  część -Karty ćwiczeń i podręcznik.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no