zajęcia z dnia 16.02.2019

Temat: Zimowe krajobrazy
1.   Zabawa ruchowa „Pingwin”.
2.   Uzupełnianie karty pracy na podst. lektury „Zaczarowana zagroda” A. Cz. Centkiewiczów – eliminatka literowa, uzupełnianie planu wydarzeń wyrazami, rozwiązanie krzyżówki, cechy pingwinów-prawda, fałsz.
3.   Rozmowa o starym i nowym roku. Wysłuchanie wiersza Teresy Chwastek-Latuszkowej „Noworoczne życzenia”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Co to jest noworoczne postanowienie na podst.  cyklu „Listy od Hani i Henia”. Część 3 P.  s. 3 – 6
4.   Dzień i noc - udzielanie odpowiedzi na temat ruchu obrotowego Ziemi. Uzupełnianie zdań informacjami z podręcznika. Cz. 3 P. s. 7 ćw. 3, 4 s. 4
5.   Wysłuchanie wiersza A. Frączek „Proszę państwa, oto rok”. Ustalanie kolejności nazw miesięcy – praca w zespole i w parach, wklejanie do zeszytu i zapisywanie nazw z zastosowaniem przecinka. Znaki rzymskie.
6.   Rodzina wyrazów – uzupełnianie ćwiczeń i karty pracy od n-la.
Ćw. 1, 2 s.47, ćw. 1 s.50  cz.3
7.   Wyrazy o znaczeniu przeciwnym – dopisywanie. Ćw. 2 s. 50 cz. 3
8.   Piszemy poprawnie – wymiana rzeczowników zakończonych na – uch, – ach na – usz, – asz.  Ćw. 5 s. 57 ćw. cz. 1
9.   Ćwiczymy z Noni – wpisywanie rzeczowników na podst. ilustracji. Ćw. 4,5 s. 75 cz. 1
10. Nauka zabawy tanecznej w parach „Dwóm tańczyć się zachciało”.
11. Cechy baśni na podstawie wysłuchanej baśni J. Porazińskiej „O dwunastu miesiącach” oraz filmu animowanego.  Postaci i zdarzenia realne i fantastyczne. Uzupełnianie Karty pracy od nauczyciela.
12. Wysłuchanie fragmentu utworu Małgorzaty Strzałkowskiej „Zimowa baśń”. Ustne wypowiedzi na temat poszukiwania i roli przyjaźni w życiu człowieka. Cz. 3 P. s. 24 -25
13. Uzupełnienie wiadomości o Antarktydzie.
Cz. 3 P. s. 27
14. Zimowe zabawy, spędzanie czasu na świeżym powietrzu na podstawie wysłuchanego tekstu „Zimowy spacer” Z. Staneckiej. cz. 3 P. s. 34
15. W górach - bezpieczeństwo podczas wyprawy w góry, ratownictwo górskie – projekcja filmu dydaktycznego. P. cz. 3 s. 45
16. Ćwiczenia w pisaniu – wyrazy z u - tworzenie zdrobnień typu babunia, ciotunia.
  Układanie odpowiedzi na pytanie „Co robi?”  Pisownia czasowników  z -uje w zakończeniu.
17. Praca plastyczna do lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” – Eskimos, kolorowanie, wyklejanie elementów stroju.

 

Praca domowa
Nauczyć się kolejności nazw miesięcy na pamięć.
Uzupełnić pracę w zeszycie oraz w części 3. Kart ćwiczeń:
Ćw. 1 s. 18 – opisz krajobraz zdaniami, nie wyrazami.
Ćw. 3, 4 s.19, ćw. 3 s.  22
Przynieść cz. 1 i 3 podręczników i Kart ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no