zajęcia z dnia 18.02.2017

Wiedza o Polsce:

1. Style architektoniczne w Polsce.

2. Społeczeństwo Średniowiecza

Język polski:
1) Spotkanie z pisarką Ewą Chotomską
2) Kiedy piszemy -i, -ji oraz -ii w zakończeniach rzeczowników? (podr. ss. 72-74;  ZAGADNIENIA- zasady pisowni rzeczowników zakończonych w mianowniku na -ja oraz -ia. Poznanie reguł, decydujących o przyjęciu końcówek -i, -ji lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku)

Zadanie domowe
Zeszyt ćwiczeń - ćw. 1-9 ss. 27-30

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no