zajęcia z dnia 18.02.2017

Temat: Czym się różni obraz od rzeźby?- poznajemy różne dzieła sztuki
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Udział w spotkaniu z Ewą Chotomską – ciotką Klotką.
2. Powitanie piosenką
3. Oglądanie reprodukcji obrazów, fotografii, rzeźb.
- Wypowiedzi dzieci na temat obrazów, przedstawionych na nich postaci i sytuacji.
- Wypowiedzi na temat zaprezentowanych zdjęć.
- Oglądanie kamiennej rzeźby ze wszystkich stron, omawianie spostrzeżeń.
- Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy fotografią, obrazem i rzeźbą
5. „Rzeźbiarz i jego dzieło” - zabawa twórczo-ruchowa.
6. Wykonanie rzeźby z masy solnej
7.Czytanie wybranej książki.
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no