zajęcia z dnia 19.01.2019

  1. Wysłuchanie tekstu z podręcznika, samodzielne czytanie tekstu oraz wyszukiwanie i odczytywanie zdań będących odpowiedzią na zadane pytanie.

  2. Wspólne rozwiązywanie zagadek i uzupełnianie krzyżówki. Rozmowa na temat hasła “higiena”.

  3. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Uzupełnianie luk w wyrazach podanymi sylabami.Wspólne sprawdzenie ćwiczenia na tablicy.

  4. Próba odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób uczniowie dbają o higienę, oraz z jaką częstotliwością należy podejmować podane działania.

  5. Samodzielne rozwiązywanie krzyżówki w zeszycie ćwiczeń. Wspólne sprawdzenie ćwiczenia na tablicy, zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną.

  6. Ćwiczenia w samodzielnym czytaniu ze zrozumieniem prostych tekstów dotyczących sposobów dbania o zdrowie.

  7. “Ręce należy myć…” - dokończenie zdania w formie pisemnej, stworzenie ilustracji do zapisanych zdań.

  8. Praca w grupach. Powtórzenie wiadomości uzyskanych podczas lekcji w formie konkursu klasowego “Jak dbać o higienę?”.

  9. Zabawa “wąż wyrazowy”.

Praca domowa:

Karty ćwiczeń str. 5.


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no