zajęcia z dnia 19.01.2019

Wyrażanie opinii na temat cyrku na pod­stawie tekstu, ilustracji i doświadczeń ucznia. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską c.  Nauka pisania liter c, C na podstawie wyrazów cyrk, Cyryl. Analiza. Odpowiedzi na pytanie na podstawie wysłuchanego tek­stu. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską k. Nauka pisania liter k, K na pod­stawie wyrazów kreda, Kama.  Analiza i synteza słuchowo­-wzrokowa wyrazów z głoską l. Ćwiczenia doskonalące technikę czytania tekstów na różnych poziomach. Nauka pisania liter l, L na podstawie wy­razów lalka, Lena.

Praca domowa

Proszę napisać podane wyrazy w zeszycie.

Karty ćwiczeń strona 12 ćwiczenie 2 ,strona 22 ćwiczenie 1.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no