zajęcia z dnia 19.01.2019

J.polski
1. Magia filmu, magia w filmie. Magiczne drzewo, Andrzeja Maleszki
2. Czuję, że będą kłopoty.
Zadanie domowe:
Przypomnij sobie zakończenie filmu. Narysuj komiks pod tytułem, Latająca kamienica. Technika dowolna. Proszę nie rysować komiksu w zeszycie przedmiotowym.
Jak nazywają się muzycy grający na instrumentach?
wiolonczela - wiolonczelista - wiolonczelistka
gitara - gitarzysta - gitarzystka
skrzypce - skrzypek - skrzypaczka
ukulele - ukulelista - ukulelistka
pianino - pianista - pianistka


Historia
Temat: Jadwiga i Jagiełło.

Praca domowa
Ćw. 1- 6 s. 113-114 w zeszycie ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no