zajęcia z dnia 19.01.2019

J. polski
Tęsknota za ojczyzną - Cyprian Norwid “Moja piosnka”
Twórca i jego czasy - Henryk Sienkiewicz
Los emigranta - “Latarnik” Henryka Sienkiewicza

Zadanie domowe
Na zajęcia w dniu 9 lutego przeczytaj książkę Aleksandra Kamińskiego “Kamienie na szaniec”

Historia/wiedza o społeczeństwie
O tolerancji i nienawiści. Słowa, które ranią, jak sobie radzić z na 9 lutego przewidziany jest sprawdzian wiadomości z przerobionego materiału:
rozbiory s. 8-10,13-14 podręcznika
upadek Księstwa Warszawskiego, Królestwo Polskie s.42-50,
powstanie listopadowe s.51-55,
powstanie styczniowe s. 112-129,

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no