zajęcia z dnia 19.01.2019

Historia
Ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce (podr. s. 158-163)
zagadnienia: Polska po 1945 roku; Przesiedlenia ludności; Referendum ludowe; Sfałszowane wybory;          

Język polski
Rozmowy na temat ostatnich wydarzeń w Gdańsku -
o wszechobecnym hejcie , o krzywdzeniu słowem …
    2. Perswazja - sztuka językowego wywierania wpływu
To wypowiedz , której celem jest oddziaływanie na odbiorcę , aby przekonać go do swoich racji …
Sugestia to mówienie o czymś nie w sposób bezpośredni , lecz za pomocą aluzji po to , by wpłynąćna myśli i działania odbiorcy .

Negocjacje  to rozmowy , których celem jest wspólne  rozwiązywanie  problemu …Służą porozumieniu !!!

Uwaga na manipulację , czyli nieuczciwość słowną , niemówienie całej prawdy , przedstawienie tylko niektórych faktów …
Próbujmy najpierw tych prostych sposobów łagodzenia spornych kwestii …
Pamiętajmy , że agresja zawsze rodzi agresję !!!
Trudne wyrazy : perswazja , negocjacja , manipulacja , sugestia .
    3. Wiersz ,, Żeby ci czasem nie zaszkodziło `` Stanisław Barańczak  , podr. str.66
,, Lepiej nie mów nic /przemęczysz język ,
   a to organ bądz co bądz niezbędny ……``
Dyskusja w klasie na temat  : czy warto by asertywnym i zawsze mówić to , co się chce  ...czy zawsze mówić prawdę …?
Wyrażanie opinii - to swój sąd o jakimś fakcie , zdarzeniu …
Wypowiadając opinię nie wolno obrażać !!!
    4. ,, Qvo vadis `` Henryka Sienkiewicza - analiza utworu .
geneza powtania utworu
główne wątki powieści

Zadanie domowe :
Napisz wypracowanie na temat ,, czy słowo może zabijać ? ``

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no