zajęcia z dnia 19.10.2019

Wszyscy mamy zalety i wady.Opisujemy przedmioty i postaci.
1. Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Emilii Waśniowskiej „Kamyk”. Opowiadanie o
pamiątce z wycieczki. Czytanie wiersza z właściwą intonacją. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia
wyrazu baca.
2. Opis przedmiotu - odczytanie opisu kamyka, wyodrębnienie elementów składowych opisu.
Odczytanie pytań pomocniczych do redagowania opisu. Podkreślanie określeń pasujących do
opisu kamyka z wiersza. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.
Karty ćw. kl. 3 cz.1 ćw. 1,3 s. 23
3. Odczytanie opisów innych przedmiotów (zupy, perfum mamy). Ustne opisywanie ulubionej zupy
według podanego wzoru.
4. Opis postaci fantastycznej - smoka z „Legendy o smoku wawelskim” - przymiotniki.
5. Praca plastyczna - collage „Smok wawelski”.
6. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne: rodzaje rzeczownika, dopisywanie określeń do
rzeczowników, zamiana czasu przeszłego na teraźniejszy, rodzina wyrazów, uzupełnianie liter w
wyrazach i pisanie ich z pamięci. Karty cz. 5 ćw. 4 s. 74, ćw. 5, 6 s. 75, ćw. 14 s. 78
7. Tańce i pląsy z klasą III b - doskonalenie układu krakowiaka i poznanych pląsów.
8. Opisujemy siebie i innych. Wysłuchanie tekstu „Jaki jestem” z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
Wyjaśnienie znaczenia wyrazu charakter. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat własnych zalet i
wad.
9. Wysłuchanie wiersza Igora Sikiryckiego „Zoologiczny talent”. Wypowiedzi U. na temat
wysłuchanego wiersza. Grupowanie cech z podziałem na wady i zalety.
10. Zabawa „Powiedz coś miłego o sobie, o mnie”
11.Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z ó w zakończeniach: -ów, -ówka, -ówna.
12. Wysłuchanie fragmentu tekstu „Magda opowiada o sobie” z książki Krystyny Kleniewskiej-
Kowaliszyn „Magda, Paweł i Ty”. Wypowiedzi U. na temat przeczytanego tekstu. Wyszukiwanie w
tekście zdań opisujących wygląd dziewczynki. Wymienianie jej zalet i wad. Wskazywanie
właściwych odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.
13. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wyglądu ludzi, koloru skóry, oczu i włosów na
podstawie przeczytanego tekstu „ Dlaczego się różnimy?”, ilustracji i własnych doświadczeń.
14. Gimnastyka oka i języka – czytanie wiersza Agnieszki Frączek „ Szczur i gbur” w sposób
żartobliwy i poważny. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: gbur, szpetne.
15. Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości ortograficzno-
gramatycznych. Co oznaczają podane skróty?
K. kl. 3 cz. 1 s. 24-25

Praca domowa
Karty ćwiczeń kl. 3 cz. 1 s. 26-27 oraz ćw. 3 s. 29.
Utrwalić wiersz „W samym sercu Europy”.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no