zajęcia z dnia 19.10.2019

Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Danuty Wawiłow- Szybko! Wielozdaniowe wypowiedzi na temat codziennego pośpiechu- na podstawie wiersza, ilustracji i doświadczeń uczniów. Piszemy poprawnie. Doskonalenie pisowni wyrazów z ę i ą. Doskonalenie techniki czytania w różnym tempie. Nazwy czynności. Wyrazy bliskoznaczne. Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji i uzupełnianie nimi zdań. Przepisywanie tekstu wiersza.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-Łyżka i widelec-podręcznik strona 48

Karty ćwiczeń strona 38 ćwiczenie 1,2 strona 43 ćwiczenie 4

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no