zajęcia z dnia 19.10.2019

1. Bawimy się z Noni – wysłuchanie legendy Marty Berowskiej  O śpiących rycerzach w Tatrach.
2. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
3. Poznanie cech legendy.
4. Ustalanie kolejności zdarzeń w legendzie.
5. Czytanie ze zrozumieniem komiksu opowiadającego historię o śpiących rycerzach.
6. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazu legenda.
7. Wymienianie bohaterów legendy i określanie miejsca wydarzeń.
8. Opowiadanie przygody Jędrusia.
9. Wyodrębnianie czasowników w zdaniach.
10. Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Emilii Waśniowskiej Kamyk.
11. Czytanie wiersza z właściwą intonacją.
12. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazu baca.
13. Opis kamyka na podstawie wiersza Emilii Waśniowskiej Kamyk i zgromadzonego materiału słownikowego.
14. Poznanie elementów składowych opisu przedmiotu.
15. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.
16. Tropiciele wiedzy – Jak powstały skały i minerały?.
17. Ćwiczymy z Noni – utrwalenie i powtórzenie zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych.
18. Wysłuchanie tekstu Jaki jestem? z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
19. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu charakter.
20. Wielozdaniowe wypowiedzi  U. na temat własnych zalet i wad.
21. Próba przed 9 listopada.

ZADANIE DOMOWE
ZAD. 4 i  5 STR 21

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no