zajęcia z dnia 20.01.2018

 
Temat: Zima dookoła
1. Recytacja wierzy o tematyce marynistycznej - przygotowanie do nadania imienia szkole.
2. Wysłuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna Kolorowy śnieg. Wypowiedzi na temat tekstu
wiersza i ilustracji. Opis wielobarwnego śniegu. Wypowiedzi na temat zimowej pogody i
stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń. Kolorowanie stroju zimowego
oraz symbolu pasującego do aktualnej pogody. Różnicowanie ubioru w zależności od pory
roku.
3. Rozmowa o warunkach życia zwierząt leśnych i ptaków zimą, potrzebie dokarmiania.
Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Jana Brzechwy Sójka. Wypowiedzi na temat zwyczajów
sójek związanych ze zmianą pory roku. Ptaki odlatujące, zimujące i przylatujące do Polski na
zimę.
4. Zabawa ruchowa „Lata ptaszek po ulicy”.
5. Zaj. plastyczne - ptaki w lesie i w karmniku - porównywanie, nazywanie barw, kolorowanie.
6. Wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwach, słychać głoskę h. Analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską h. Nauka pisania liter h, H, sylab i wyrazów.
7. Laurka na Dzień Babci i Dziadka - wycinanie po śladzie, naklejanie. Słuchanie piosenki „Dzień
Babci i Dziadka”.
8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską c. Wprowadzenie liter c, C na
podstawie wyrazów cyrk, Cyryl oraz liter k, K na podst. wyrazów kot, Kama. Nauka pisania
liter oraz znaku zapytania. Zamiana zdań drukowanych na pisane. Uzupełnianie ćwiczeń.
Praca domowa
Uzupełnić ćw. s. 5 - 17 oraz litery w zeszycie
Czytać ćw. s.89
Należy uzupełniać elementy pogody (narysować, pokolorować) w kalendarzu pogody w
tygodniu 20.01. - 26.01. i przynieść na zajęcia 3 lutego.
Uczymy się wierszy na uroczystość nadania imienia szkole oraz piosenki „Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRMTemat: Zima dookoła

1. Recytacja wierzy o tematyce marynistycznej - przygotowanie do nadania imienia szkole.
2. Wysłuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna Kolorowy śnieg. Wypowiedzi na temat tekstu
wiersza i ilustracji. Opis wielobarwnego śniegu. Wypowiedzi na temat zimowej pogody i
stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń. Kolorowanie stroju zimowego
oraz symbolu pasującego do aktualnej pogody. Różnicowanie ubioru w zależności od pory
roku.
3. Rozmowa o warunkach życia zwierząt leśnych i ptaków zimą, potrzebie dokarmiania.
Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Jana Brzechwy Sójka. Wypowiedzi na temat zwyczajów
sójek związanych ze zmianą pory roku. Ptaki odlatujące, zimujące i przylatujące do Polski na
zimę.
4. Zabawa ruchowa „Lata ptaszek po ulicy”.
5. Zaj. plastyczne - ptaki w lesie i w karmniku - porównywanie, nazywanie barw, kolorowanie.
6. Wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwach, słychać głoskę h. Analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską h. Nauka pisania liter h, H, sylab i wyrazów.
7. Laurka na Dzień Babci i Dziadka - wycinanie po śladzie, naklejanie. Słuchanie piosenki „Dzień
Babci i Dziadka”.
8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską c. Wprowadzenie liter c, C na
podstawie wyrazów cyrk, Cyryl oraz liter k, K na podst. wyrazów kot, Kama. Nauka pisania
liter oraz znaku zapytania. Zamiana zdań drukowanych na pisane. Uzupełnianie ćwiczeń.

Praca domowa
Uzupełnić ćw. s. 5 - 17 oraz litery w zeszycie
Czytać ćw. s.89
Należy uzupełniać elementy pogody (narysować, pokolorować) w kalendarzu pogody w
tygodniu 20.01. - 26.01. i przynieść na zajęcia 3 lutego.
Uczymy się wierszy na uroczystość nadania imienia szkole oraz piosenki „Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRMTemat: Zima dookoła
1. Recytacja wierzy o tematyce marynistycznej - przygotowanie do nadania imienia szkole.
2. Wysłuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna Kolorowy śnieg. Wypowiedzi na temat tekstu
wiersza i ilustracji. Opis wielobarwnego śniegu. Wypowiedzi na temat zimowej pogody i
stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń. Kolorowanie stroju zimowego
oraz symbolu pasującego do aktualnej pogody. Różnicowanie ubioru w zależności od pory
roku.
3. Rozmowa o warunkach życia zwierząt leśnych i ptaków zimą, potrzebie dokarmiania.
Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Jana Brzechwy Sójka. Wypowiedzi na temat zwyczajów
sójek związanych ze zmianą pory roku. Ptaki odlatujące, zimujące i przylatujące do Polski na
zimę.
4. Zabawa ruchowa „Lata ptaszek po ulicy”.
5. Zaj. plastyczne - ptaki w lesie i w karmniku - porównywanie, nazywanie barw, kolorowanie.
6. Wyszukiwanie przedmiotów, w których nazwach, słychać głoskę h. Analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską h. Nauka pisania liter h, H, sylab i wyrazów.
7. Laurka na Dzień Babci i Dziadka - wycinanie po śladzie, naklejanie. Słuchanie piosenki „Dzień
Babci i Dziadka”.
8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską c. Wprowadzenie liter c, C na
podstawie wyrazów cyrk, Cyryl oraz liter k, K na podst. wyrazów kot, Kama. Nauka pisania
liter oraz znaku zapytania. Zamiana zdań drukowanych na pisane. Uzupełnianie ćwiczeń.
Praca domowa
Uzupełnić ćw. s. 5 - 17 oraz litery w zeszycie
Czytać ćw. s.89
Należy uzupełniać elementy pogody (narysować, pokolorować) w kalendarzu pogody w
tygodniu 20.01. - 26.01. i przynieść na zajęcia 3 lutego.
Uczymy się wierszy na uroczystość nadania imienia szkole oraz piosenki „Jestem Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no